Prisar

Prisar for tilknyting

Fiber forbindelse
Lysglimt er blant dei beste i landet på pris når det gjeld tilkoping av fiber.

Etableringspris / tilknytingsavgift - inklusive installasjon av ny heimesentral*
kr 1.990,-

Etableringspris / tilknytingsavgift - ny kunde på eksisterande heimesentral**
kr 990,-

Etableringspris / tilknytingsavgift - eksisterende kunde på eksisterande heimesentral**
kr 500,-

Etableringspris / tilknytingsavgift utan noko abonnement, eller berre TV og/eller telefon abonnement
kr 4990,-

*) Prisen gjeld der LYSGLIMT må installere fiber og/eller heimesentral (RG), og forutsetjer 12 månaders bindingstid på internett tenesta Liten Storm eller Full Storm. Ring oss for å finne ut om vi kan levere fiber der du bur.

**) Prisen gjeld for nyteikning av abonnement der det allereie er installert heimesentral (RG), eller der kunde ønsker å åpne abonnement etter en periode med stopp.

Prisar internett

Internett pakke LITEN STORM - 40 Mbs, kr 555,- pr mnd
Inkludert i pakka:

 • 40 Mb/s internett aksess - lik fart begge vegar
 • 5 stk e-post adresser

 

Internett pakke FULL STORM - 70 Mbs,  kr 670,- pr mnd
Inkludert i pakken:

 • 70 Mb/s internett aksess - lik fart begge vegar
 • 5 stk e-post adresser

 

Internett pakke STERK STORM - 200 Mbs, kr 775,- pr mnd
Inkludert i pakken:

 • 200 Mbs internett aksess - lik fart begge vegar
 • 5 stk e-post adresser
 • Gratis Trådlause Austevoll (TA) på opp til 10 einingar

 

Internett pakke ORKAN - 500 Mbs, kr 1040,- pr mnd
Inkludert i pakken:

 • 500 Mbs internett aksess - lik fart begge vegar
 • 5 stk e-post adresser
 • Gratis Trådlause Austevoll (TA) på opp til 10 einingar

 

Prisar Trådlause Austevoll (TA):

For dei av våre kundar som ynskjer fast tilgang til vårt trådlause nett så har vi laga tilleggspakkar basert på fiberabonnementet, desse kallas + pakkar.

LITEN STORM+, kr 59,-/mnd. Gjer tilgang for 5 einingar.

FULL STORM+, kr 39,-/mnd. Gjer tilgang for 7 einingar.

STERK STORM+, Inkludert i abonnementet, Gjer tilgang for 10 einingar.

ORKAN+, Inkludert i abonnementet. Gjer tilgang for 10 einingar.

Er du ikkje fiberkunde, men ynskjer tilgang til TA, så kan du kjøpe tilgang med ein overtaksert SMS eller bruk av kredittkort. 

24 timer kr 30,-

1 veke kr 150,-

Prisar telefoni

 

 • Telefon abonnement (analog eller IP)* kr 159,- pr mnd
 • Ekstra linje - same telefonnummer kr 100,- pr mnd
 • Ekstra linje - med eget telefonnummer kr 100,- pr mnd
 • Spesifisert faktura (samtaler / tellarskritt) kr 15,- pr mnd


*) Forutsetter internett abonnement frå LYSGLIMT.

 

Prisar IP-TV frå Telia

Telia har fleire TV-pakkar og mange valgmuligheiter. Desse endrast relativt ofte og oppdatert informasjon finn du her: telia.no

 

Prisar andre produkt og tenester
 • Installasjon og konfigurasjon kr 790,- pr. time
 • Nettverkskabel - 1 / 3 / 5 / 10 meter 62 / 118 / 171 / 306 kr
 • Lynvern kr 298
 • Switch 5 porter kr 290,-
 • Switch 8 porter kr 590,-
 • Oppsett av trådlaus router kr 449,-

 

Prisar for flytting, endringar og andre gebyr

Gebyr ved flytting til bustad med fibertilknyting kr 500,- for eksisterende kunder. For nye kundar kr 990,-
Gebyr ved gjenopning av sperra abonnement kr 500.
 

Fakturering:
Dersom kunden ikkje gjer noko anna beskjed så blir alle faktura sendt på epost som me har registrert i vårt system.
Om kunden ikkje ynskjer faktura på epost, men på giro, så er fakturagebyret på kr. 45
Faktura blir sendt ein gang i månaden.

Fast IP-adresse abonnement kr 100,- pr. mnd*

*) I tillegg kjem 100 kr i etableringsavgift (eingongsavgift).