Direkte hjelp på din PC

Med denne tenesta kan vi kople oss rett opp mot din PC og hjelpe deg som om vi sitt saman med deg foran PC'en. Klikk på bildet under for å komme i gang.

Du styrer sjølv kor lenge vi skal helde på og kan når som helst bryte forbindelsen. Etter at du har brutt forbindelsen kan ikkje vi kome inn på din PC igjen utan at vi startar på nytt.

Dette er sikkert, fleksibelt og tidsbesparande for alle partar.